logo erkend museum logo KBC
 

Rockoxhuis bezoeken: praktische info

Openingsuren

Het Rockoxhuis is alle dagen (behalve op maandag) open van 10 tot 17 uur.
Het Rockoxhuis is gesloten op 1 en 2 januari, op Hemelvaartsdag en op 25 en 26 december.
Het Rockoxhuis is wel open op paasmaandag en op pinkstermaandag.

Toegangsprijzen museum

 

Normaal tarief 8 euro
   
Bezoeker vanaf 60 jaar op vertoon van identiteitskaart 6 euro
Bezoeker in groep (gelijk aan of meer dan 15 personen) 6 euro
Bezoeker met een 3+pas 6 euro
Bezoeker met een seniorenpas 6 euro
Bezoeker en zijn gezin met lidkaart van de Gezinsbond 6 euro
Bezoeker met een Bescheiden Inkomens Kaart BIG 6 euro
Bezoeker met een verhoogde tegemoetkoming WIGW 6 euro
Bezoeker met een lidkaart van Openbaar Kunstbezit 6 euro
Bezoeker ouder dan 25 jaar met een studentenkaart 6 euro
Bezoeker met een treinticket van de NMBS vandaag geldig 6 euro
Bezoeker met een kaart voor andersvaliden 6 euro
Bezoeker met een kaart voor werkzoekenden 6 euro
Personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap op vertoon kaart van Sociale Dienst 6 euro
Personeelslid van de Federale Overheid op vertoon van Fed+kaart 6 euro
   
Bezoeker van 19 tot en met 25 jaar op vertoon van identiteitskaart 1 euro
Bezoeker via Fonds Vrijetijdsparticipatie 1 euro
   
Bezoeker van 0 tot en met 18 jaar 0 euro
Bezoeker met een Antwerp City Card vandaag geldig 0 euro
Bezoeker met een leerlingenkaart Klasse 0 euro
Bezoeker met een lerarenkaart 0 euro
Bezoeker met een perskaart 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van het International Council of Museums ICOM 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van de Vlaamse Museumvereniging VMV 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van de Vrienden van het KMSKA 0 euro
Gids van de Stad Antwerpen 0 euro
Begeleider van een groep (1 begeleider per 15 bezoekers) 0 euro
Infobaliepersoneel van Stad Antwerpen 0 euro
KBC-klant op vertoon van bankkaart (geldig voor twee personen) 0 euro
Personeelslid van het KMSKA of KBC op vertoon van personeelskaart (geldig voor 2 personen) 0 euro
Schoolgroepen met begeleiding door leerkracht 0 euro


Elke laatste woensdag van de maand is het museum gratis toegankelijk.