logo erkend museum logo KBC
 

Rockoxhuis bezoeken: praktische info

Openingsuren
Het museum is momenteel gesloten wegens verbouwingswerken. Terug open voor het publiek vanaf 24 Februari 2018

Het Rockoxhuis is alle dagen (behalve op maandag) open van 10 tot 17 uur.
Het Rockoxhuis is gesloten op 1 en 2 januari, op Hemelvaartsdag en op 25 en 26 december.
Het Rockoxhuis is wel open op paasmaandag en op pinkstermaandag.

Toegangsprijzen museum

 

Normaal tarief 8 euro
   
Bezoeker vanaf 60 jaar op vertoon van identiteitskaart 6 euro
Bezoeker in groep (gelijk aan of meer dan 15 personen) 6 euro
Bezoeker met een 3+pas 6 euro
Bezoeker met een seniorenpas 6 euro
Bezoeker en zijn gezin met lidkaart van de Gezinsbond 6 euro
Bezoeker met een Bescheiden Inkomens Kaart BIG 6 euro
Bezoeker met een verhoogde tegemoetkoming WIGW 6 euro
Bezoeker met een lidkaart van Openbaar Kunstbezit 6 euro
Bezoeker ouder dan 25 jaar met een studentenkaart 6 euro
Bezoeker met een treinticket van de NMBS vandaag geldig 6 euro
Bezoeker met een kaart voor andersvaliden 6 euro
Bezoeker met een kaart voor werkzoekenden 6 euro
Personeelslid van de Vlaamse Gemeenschap op vertoon kaart van Sociale Dienst 6 euro
Personeelslid van de Federale Overheid op vertoon van Fed+kaart 6 euro
   
Bezoeker van 19 tot en met 25 jaar op vertoon van identiteitskaart 1 euro
Bezoeker via Fonds Vrijetijdsparticipatie 1 euro
   
Bezoeker van 0 tot en met 18 jaar 0 euro
Bezoeker met een Antwerp City Card vandaag geldig 0 euro
Bezoeker met een leerlingenkaart Klasse 0 euro
Bezoeker met een lerarenkaart 0 euro
Bezoeker met een perskaart 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van het International Council of Museums ICOM 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van de Vlaamse Museumvereniging VMV 0 euro
Bezoeker met een lidkaart van de Vrienden van het KMSKA 0 euro
Gids van de Stad Antwerpen 0 euro
Begeleider van een groep (1 begeleider per 15 bezoekers) 0 euro
Infobaliepersoneel van Stad Antwerpen 0 euro
KBC-klant op vertoon van bankkaart (geldig voor twee personen) 0 euro
Personeelslid van het KMSKA of KBC op vertoon van personeelskaart (geldig voor 2 personen) 0 euro
Schoolgroepen met begeleiding door leerkracht 0 euro


Elke laatste woensdag van de maand is het museum gratis toegankelijk.